top of page
Wet WPM.png

Switch naar WPM

Wet WPM | Rapportageverplichting | Personenmobiliteit | Vastleggen reis-gedrag personeel | Hulp bij uitvoering | Software & Advies | Verduurzamen | Toekomstproof | CO2-reductie

NIEUWE WET WPM MAAKT VAN ZAKELIJKE EN WOON-WERK KILOMETERS SPEERPUNT
 

De nieuwe wet WPM voelt als een verplichting. Er moet nu geregistreerd worden hoe het zit met dat werkgebonden vervoer:

 • Hoeveel medewerkers komen er op de fiets?

 • Hoeveel komen er met het OV?

 • Welke afstanden leggen ze af?

 • En hoeveel en hoe vaak worden privéauto’s en leaseauto’s ingezet voor woon-werkverkeer?

En dat is nog maar het begin…

Het lijkt gemakkelijk te registreren
 

De kilometers zijn bekend, dus het lijkt makkelijk. Maar in de rapportageverplichting moet worden uitgesplitst naar eenheden die nog niet werden geregistreerd, zoals welk vervoermiddel, welke brandstof, en hoeveel kilometers.
 

Als corporate organisatie of (semi)overheid weten we de woon-werk kilometers en wat er gedeclareerd wordt. En dus weten we ook hoe het ongeveer verdeeld is. Maar in de nieuwe wet WPM moeten we bijhouden om welk vervoersmiddel het gaat, dat is het grote verschil.
 

"Administraties zijn daar niet op ingericht.
En de werknemers worden er niet blij van als we ineens van alles van ze willen weten."

Nu pas wordt duidelijk hoe complex dat reisgedrag is
 

 • Veel mensen wisselen fiets, OV en eigen auto af

 • Leaseauto’s worden ook voor woon-werk verkeer en privé gebruikt

 • Veel werknemers gaan vanuit het werk nog langs supermarkt, sport of kinderopvang

 • Carpoolers rijden niet altijd vijf dagen per week samen

 • En dan hebben we ook nog project- of seizoenswerknemers, verzuim en vrije dagen

De overheid wil inzicht…

 

De overheid wil dat we het niet alleen globaal inschatten maar ook echt registreren. Dat is nodig omdat er uiteindelijk, vanaf 2026, wel degelijk normen gesteld gaan worden voor het reisgedrag van werknemers. Op deze manier wil de overheid de CO2-uitstoot verminderen. Daarvoor is inzicht nodig. Regionaal. Lokaal. Per bedrijf.

fiets (1).png
openbaar vervoer (1).png

Management wil sturen

Als organisatie komt er een moment dat je daarop wilt en moet sturen. Dan is een goede database van gegevens onontbeerlijk. En is het slim om direct te gaan meten op een manier die toekomstbestendig is.

 • Zo hoeft het in 2025 niet allemaal met terugwerkende kracht.

 • Zo kun je vier seizoenen met onderling verschil direct verwerken naar een kloppend jaaroverzicht

 • Zo kun je interne koppelingen maken om zelf meer te kunnen doen met die data.

Veel informatie, veel uitzonderingen
 

Het lijkt eenvoudig en dat is het ook, in de basis. Maar er zijn flink wat uitzonderingen op de registratieplicht. Grijze kentekens hoeven bijvoorbeeld niet gerapporteerd te worden. Gedetacheerden en uitzendkrachten gelden niet als werknemer. En de vrijwilligersvergoeding geldt niet als betaalde arbeid en hoeft dus niet mee te tellen.
 

Allemaal kleine lettertjes die wel meewegen
 

Zo brengt het registreren voor de wet WPM toch ongemerkt een groter werkdruk op de eigen organisatie dan vooraf wellicht werd ingeschat. Je zou zelfs kunnen denken: we zetten de salarisadministrateur er even op. Als we weten hoeveel we vergoeden aan kilometervergoedingen en reisdeclaraties, weten we ook wat we moeten registreren. Met een kleine aanpassing in de declaraties kan extra informatie worden opgehaald. Dat creëert een nieuwe risico:

Het gevaar en de kansen:
 

Daarmee ontneem je als organisatie de kans om meer informatie op te halen zodat je met modellering en scenario’s direct kunt toewerken naar stimulerend beleid voor groene keuzes. Het is korte termijn actie die ten koste gaat van een strategische lange termijn!

Het gevaar versus de kansen

Daarmee ontneem je als organisatie de kans om meer informatie op te halen zodat je met modellering en scenario’s direct kunt toewerken naar stimulerend beleid voor groene keuzes. Het is korte termijn actie die ten koste gaat van een strategische lange termijn!

Hoe nu verder?

Ons devies is om de basis op te zetten om de eerste fase direct te laten mee stromen met landelijk beleid. Daarna is het raadzaam om zo snel mogelijk koppelingen te maken van systemen waarmee we niet alleen de CO2 in beeld brengen, maar vooral de kansen op verduurzaming van de mobiliteit van de eigen organisatie.

Afbeelding3.jpg

Praktische 1e fase:

 • Informeren personeel en stakeholders

 • Enquête onder personeel 4x/jaar

 • Postcodescan voor inzichtelijk maken woon-werk-afstanden.

 • Automatische data uploads uit eigen leasepark, OV en andere mobiliteitsdiensten

Afbeelding4.jpg

Per 1 juli 2025: Rapportage bij RVO

 • Controle en samenvoegen data

 • Daadwerkelijke aangifte

 • Suppleties op eerdere schattingen

Afbeelding5.jpg

Strategisch vervolg:

 • Uitrollen naar duurzamer vervoer

 • Inspraak in lokale en regionale initiatieven

 • Verwerken in contracten/inrichting mobiliteitsregelingen

Wet WPM uitbesteden of in eigen hand houden

Uiteraard kan Mobility Switch ondersteunen en uitvoeren in dit hele traject rondom de Wet WPM. We hebben de kennis, software en ervaringen wereldwijd omdat we al meer dan tien jaar werken met het meten van mobiliteit en verduurzamen.

  

Van data naar model

De data die wij verzamelen, kunnen we gebruiken voor verschillende scenario’s en modellen. Dat konden we al. Maar de nieuwe wet WPM geeft ons de wind in de zeilen omdat er ook regionaal en vanuit lokale overheden informatie gedeeld gaat worden. Daarmee komt er beweging in de markt waarop we kunnen anticiperen:

 • Stel dat we accepteren dat het OV 15 minuten langer mag duren dan de autorit, hoeveel mensen laten dan de auto staan?

 • Stel dat we een fietsenplan aanbieden, inclusief overdekte stalling en omkleedgelegenheid, hoeveel mensen extra pakken de fiets?

 • Stel dat we het carpoolen tussen collega’s faciliteren met een makkelijke app en de besparingen inzichtelijk maken, hoeveel collega’s gaan dan samen reizen?
   

Resultaat.png

Resultaat

Met de inzichten die we straks anoniem vergaren, wordt het voor elke grote organisatie makkelijker om duurzaamheid te stimuleren in woon-werkverkeer. Dat is fijner en flexibeler voor huidig personeel, maar ook voor nieuwe werknemers en kwetsbare groepen, zeker in combinatie met wisselende werkroosters en avonddiensten.

Vooroplopen loont

Door nu de Wet WPM te gebruiken om een stap verder te zetten, kunnen organisaties een voorsprong pakken. Met onze software hebben we informatie voorhanden die kan worden meegenomen in overleg over nieuwe infrastructuur of inrichting OV en Woon-werkverkeer. In de toekomst krijgen we overal Hubs waar OV, carpool, parkeren en verzamelen samenkomt op centrale locaties, gekoppeld aan woongebieden. Daarop aansluiten maakt organisaties efficiënter, duurzamer en aantrekkelijk als werkgever.

 

Internationale voorbeelden

In landen elders in Europa maar ook in Afrika, Azië en Zuid-Amerika wordt al langer en vanuit een andere invalshoek met mobiliteit gewerkt. De kennis die we daar hebben opgedaan, helpt enorm om het proces ook bij de Nederlandse Wet WPM optimaal in te gaan. We weten hoe we mensen meekrijgen, hoe de privacy gewaarborgd blijft, hoe we mensen motiveren om gebruik te maken van alternatieven.

“Hebben jullie de ambitie?
Dan cruisen wij op maximaal toegestane snelheid
naar een duurzaam resultaat.”Neem contact op met Saskia Harreman voor snel inzicht in de mogelijkheden.

Bel: 06 422 846 10
Mail: saskia.harreman@mobility-switch.com

bottom of page