top of page
Switching to Insight cars

SWITCH NAAR INTERNATIONAAL WAGENPARKBEHEER

Bij Mobility Switch ontwikkelen we internationaal wagenparkbeleid voor bedrijven die doorgroeien naar een internationale aanpak of internationaal doorgroeien. Onze klanten variëren van multinationals tot snelgroeiende scale-ups en start-ups maar hebben minimaal  één ding gemeen: ze hebben een zakelijke mobiliteitsplan dat per regio en cultuur verschilt qua eisen, mogelijkheden en contracten.

In de praktijk zijn veel organisaties geneigd om hun handen er niet aan te branden om deze plannen samen te voegen. Toch heeft het, zo blijkt bij onze klanten, grote voordelen om wel op één beleid aan te sturen:

  • Schaalvoordeel, grotere volumes

  • Meer overzicht, overzichtelijker proces

  • Minder bewerkelijk dus minder menskracht, kostenefficiënter

  • Kennisdeling.

 

Waarom bij ons

Mobility Switch heeft meer dan 25 jaar ervaring in internationaal wagenparkbeheer. Daarnaast werken we samen met experts over de hele wereld maar weten we zelf ook heel goed waar de clausules staan die extra oplettendheid vergen. Externe hulp houdt de vaart erin, brengt specifieke kennis mee en voorkomt dat verouderde mobiliteitsplannen een blok aan het been worden van groeiende organisaties.

 

Strategie en implementatie

We beginnen altijd met inzicht en grip op de huidige status. Die vertalen we naar scenario’s zodat makkelijker en sneller keuzes kunnen worden gemaakt. Daarna maken we een op maat gemaakte strategische aanpak voor wagenpark en medewerkersmobiliteit. Vervolgens helpen we met voorbereiden van implementatie en in sommige gevallen de implementatie zelf of het (tijdelijk) aansturen van een projectteam of bijstaan project manager. Ook ondersteuning bij medewerkerscommunicatie kan nog tot het dienstenpakket behoren.

 

Bij voorkeur werken we in fases:

1: wagenpark & mobiliteitsinventarisatie, stakeholderanalyse & autobeleidsanalyse,

2: benchmarking en advisering,

3: Implementatiestrategie en actieplan

4: Ondersteuning bij implementatie en/of medewerkerscommunicatie.

 

Behoefte aan overzicht en extra expertise?

Laten we bellen om alvast een eerste inventarisatie te maken. 

bottom of page