top of page
Mobility Switch _ Switching from local t

Inzicht geeft grip op mobiliteit en wagenparkbeheer

Wagenparkbeheer is de laatste tien jaar zo enorm veranderd dat veel Mobiliteits Managers absoluut weten wat er moet gebeuren, maar vaak stagneert het op de vaag ‘waar te beginnen’. Want het gaat niet alleen om de transitie naar elektrisch, of om het voldoen aan de nieuwe rapportageverplichting van de WPM (Wet Personengebonden Werkmobiliteit).


Het gaat er juist om dat de benodigde veranderingen ruimte geven aan extra kansen en grote stappen. Om koploper te worden nu het kan: juist met de zakelijke mobiliteit.

In de praktijk staat die mobiliteit bij organisaties vaak laag op de agenda. Dat vertaalt zich in weinig aandacht, weinig FTE’s en weinig support. Zo zonde als we ons realiseren dat medewerkers bijna letterlijk verbonden zijn aan diezelfde organisatie met hun auto, fiets, OV-abonnement of regeling over thuis werken. Voor de organisatie lijkt het niet belangrijk, maar voor de mensen is het dat wel en zeker in de recruitment is het een speerpunt.

Juist nu zijn er zoveel positieve tendensen:

  • Flexibele leasecontracten maakt een op maat gesneden aanpak makkelijker

  • Occassion lease en private lease bieden extra mogelijkheden

  • Aanbieders van elektrisch vervoer zitten in een concurrentiemarkt

 

En ook de vraagkant is veranderd:
 

  • Op abonnementen gebaseerde autodeel-/ritdeelprogramma’s (Mobility as a Service of ‘MaaS’) zijn ingeburgerd

  • Nieuwe generatie medewerkers wegen flexibele mobiliteit zwaar mee

  • E-bikes, elektrische scooters en openbaar vervoer zijn in trek als alternatief

 

De kansen liggen er…. De vraag is wie ze gaat grijpen.

Mobility Switch kan in kaart brengen, adviseren en ondersteunen.  

 

Wat doen we

In een relatief kort tijdsbestek, verwerken wij de data, contracten en regelingen tot overzichtelijke scenario’s voor de komende drie jaar of langer. Toekomstbestendig, in fases uitvoerbaar, concreet en pragmatisch.

 

Waarom nu

Nieuwe wetgeving is de ultieme aanleiding om de digitale transitie door te zetten. Met onze tools en expertise maken wij data inzichtelijk voor wagenparkbeheerders en beslissingsbevoegden. Wanneer we die doorwerken naar scenario’s, kunnen beslissingen sneller genomen worden. Resultaat: de organisatie blijft optimaliseren en maakt zich aantrekkelijk voor medewerkers, duurzaam en efficiënt.

 

Bijkomstig voordeel

Een goed advies vooraf maakt de uitvoering sneller en gerichter. Dáár zit de ruimte voor verbetering. Tenders en onderhandelingen krijgen een veel betere uitgangssituatie als wordt onderhandeld vanuit een duidelijke koers, overzicht op wensen en kennis van de markt. 

 

Heel concreet

Vaak leidt dat tot serieuze besparing op kosten binnen een jaar. Meestal zit het in procesverbeteringen,  betere prijsafspraken, service level agreements en passendere en duurzamere mobiliteit keuzes. Medewerkers gelukkiger. Win-win dus, met het milieuvoordeel als grote bonus.

 

Interesse?

Bel of mail voor een eerste kennismaking.

bottom of page