top of page

FAQ Wet WPM

Wat is de Wet WPM?

De Wet Werkgebonden Personen Mobiliteit (WPM) gaat over het in kaart brengen van zakelijk verkeer. Niet alleen de auto van de zaak en kilometers met privéauto’s, maar ook het inzicht in gebruik van fiets, OV en medewerkers die lopend of carpoolend naar hun werk komen. De overheid wil daarmee 1,5 miljoen ton extra CO2 verminderen, meeliftend op de wens van corporate organisaties en overheden om toch al te verduurzamen.

  

Voor wie geldt de Wet WPM?

De WPM houdt in dat alle binnenlandse zakelijke kilometers van medewerkers worden geregistreerd. Dat is verplicht voor bedrijven, geregistreerd in Nederland, van meer dan 100 werknemers. De totalen moeten ook worden gerapporteerd bij de overheid. Bovendien moeten de gegevens worden uitgesplitst en gaat het verder dan veel bedrijven nu zelf registreren. Naast vervoermiddel (OV/Fiets/Auto/Brommer) moet ook worden meegenomen welke brandstof wordt verbruikt en wat de afstand is.  

 

Wanneer gaat die wet WPM in?

De WPM is al verplicht over de 2e helft van 2024. Uiterlijk op 30 juni volgend jaar, 2025, moet de rapportage voor 2024 worden ingeleverd. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk te beginnen met registreren. Achteraf vergaren van alle data zal meer tijd kosten dan nu vast meestromen.

 

Waarvoor is de Wet WPM bedoeld?

De overheid wil hiermee de CO2-uitstoot verder terugbrengen, maar het gaat natuurlijk verder. Met het inzicht dat nu ontstaat, kunnen regionale en lokale overheden ook passende maatregelen nemen, al dan niet in overleg met het bedrijfsleven. Bovendien ontstaat hiermee een ranking van bedrijven op milieukenmerken. Bedrijven kunnen hiermee aantonen waar ze staan in het verduurzamen van het mobiliteitsbeleid. Het is nu een verplichting, maar biedt ook duidelijk kansen om te scoren op duurzaamheid en medewerkers te betrekken.

 

Kun je Wet WPM uitbesteden?

Het uitvoeren van de werknemers mobiliteit lijkt eenvoudig, zeker als er al declaraties worden vergoed. In de praktijk komen er meer details bij kijken, is privacy een reden voor weerstand en zijn er veel uitzonderingen op de regels, waardoor het hele proces tijdrovender kan zijn dan gedacht. Mobility Switch biedt haar diensten aan om de registratie professioneel op te zetten en kan vervolgens ook een stap verder meegaan: met advies over het optimaliseren van duurzaamheid en een strategische aanpak.

Meer weten?

Bel of mail voor een eerste kennismaking.

bottom of page